Onduline Onduline
Мембрани ФУНДАЛИН

 

МОНТАЖНИ ДЕТАЙЛИ

 


ФУНДАЛИН се полага бързо и лесно. Необходимо да се следват инструкциите за монтаж и особено да се спазват необходимите застъпвания.

 

1. Повърхността трябва да бъде здрава и почистена. Локални неравности да се коригират. Разпонки и стърчащи арматури да се отстранят и отворите да се запълнят с подходящ разтвор.

 

2. Фундалин се развива, разкроява се, изрязва се необходимата дължина и се закрепва механично към повърхността. Мембраната се полага винаги с щампованите гнезда към повърхността.

 

3. При вертикални повърхности с дълбочина до 2 м, Фундалин се полага хоризонтално. Застъпването между две мембрани е 20 см или 7 гнезда.

 

 

4. При дълбочина над 2 м, Фундалин се полага вертикално, като не трябва да се получава фуга отворена отгоре. Застъпването е 20 см или 7 гнезда.

 

5. Закрепването става в горният край на мембраната с гвоздеи през специални монтажни шайби през 30 см. При машинно пробиване, внимателно да се настрои ударната сила, за да не се нарани мембраната.

 

6. За да се предотврати навлизането на почва или пясък между Фундалин и стената, върху горният край на мембраната се полага покриваща лента.

 

 

7. При наличие на високо ниво на подпочвените води е необходимо да се положи рулонна хидроизолация, напр. Битулин, която да завършва 30 см над най-високото ниво на подпочвените води.

 

8. За да бъде ефективна системата Фундалин е необходимо да се изгради локален дренаж, а в някои случаи може да се предвиди монтаж на помпа, с която да се отстранява събраната подпочвена вода.

 

9. За по-добра механична защита или степен на дрениране може да се използва Фундалин Дренаж (Геотекстил). В този случай мембраната се поставя с геотекстила към почвеният слой.

 

 

10. При полагане върху подове не е необходимо механично закрепване. Препоръчва се използването на Фундалин Плюс, като със специалната двойнозалепваща лента може да се осигури по-добра водоплътност на връзките.

 

11. Около комини, отдушници и подпори се полага уплътняващо въже и уплътняващи ленти, както е показано на схемата.

 

12. При външни стени за по-добра водоплътност на връзките при фугите може да се използва Ондубанд Про, а покриващата лента се уплътнява със специално лепило.

 

 

13. При полагане на Фундалин от вътрешната страна се използват бичмета, върху които се полага облицовка и завършващо покритие.

 

14. Ако завършващото покритие е мазилка се използва допълнително мрежа за рабица. Закрепването става през монтажните шайби в схема на равностранен триъгълник със страна 30 см.

 

15. При тунели Фундалин може да се използва за влаго и пароизолация, като се полага между отделните пластове от стоманобетон.

 

 

 

Новата Ондувила 3D